Bestuurslid gezocht

zondag, april 11th, 2021

Harrie Biemans heeft aangegeven dat hij na zo’n acht jaar bestuurslidmaatschap, zich niet herkiesbaar stelt in de jaarvergadering van oktober 2021. Het bestuur vindt het ontzettend jammer dat we zijn kennis en ervaring gaan missen. Gelukkig heeft Harrie al toegezegd om de ANV en het voedselbos actief te blijven ondersteunen.

Dit betekent wel dat het bestuur nu al op zoek is naar een opvolger. Hierbij gaat, gezien de samenstelling van het bestuur, de voorkeur uit naar een (praktiserend) agrariër. Heeft u interesse, neemt u dan contact op met Ria Boons of Marianne Hoefnagel (e-mail m.hoefnagel@planet.nl).

Snoeidag 2018

vrijdag, december 29th, 2017

Beste leden,

Allereerst wenst het bestuur van ANV Slagenland u en uw familieleden fijne feestdagen en een voorspoedig 2018 toe.

De ANV organiseert op

zaterdag 27 januari 2018

de jaarlijkse veldbijeenkomst met de mogelijkheid om bomen met de hand te snoeien en wilgen te knotten.

De locatie is aan de Spoorbaanweg ter hoogte van Landgoed Driessen. Deze weg loopt parallel aan het HalveZolenPad in de buurt van de huizen van Landgoed Driessen (bij fietstunnel N261). Ter herkenning zal er een spandoek van ANV Slagenland hangen.

Om 10.00 uur zal de bijeenkomst beginnen en rond 14.00 uur worden afgesloten.
Een versterkende lunch zal verzorgd worden door Maisonmoes.nl
Voor het gereedschap zal ook worden gezorgd. De bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk ( mits ouder als 16 jaar). Deelname geschiedt geheel op eigen risico.

Het gesnoeide hout mag worden meegenomen als openhaardhout

Met vriendelijke groeten,

Bestuur
ANV Slagenland

Verslag snoeidag 30 jan. 2016 ANV

donderdag, februari 18th, 2016

Tijdens het melken regent het al heel de tijd. Vlug eten….en snel naar het Slagenland. Gewoon een dikke jas en warme kleren aan want “ ach ..het zal wel niet doorgaan…er zal wel niemand op komen dagen met zulk slecht weer” .

In December 2015 is al besloten om op 30 jan. 2016 onze jaarlijkse snoeidag te houden. En dan is het maar afwachten wat voor weer het zal zijn.

Wie had kunnen denken dat het zo’n slecht weer zou zijn. Rond half 10 staan Frans , Theo, en ik in de stromende regen op het terrrein. “ We wachten maar even…er zal wel niemand komen..dan gaan we over een half uur naar huis”

Dat hadden we mis!! Even later staat er zo’n man of 25 rondom ons heen;aangekleed in regenpakken en vol goede moed!

We starten met een bakske met een worstenbroodje(Bedankt Annoeska!)

Daarna heet Frans iedereen welkom en neemt de afspraken nog even door:

  • Allemaal zagen en knippen?
  • Samen alles opladen
  • Alles samen opruimen(vorig jaar waren er al mensen vroeger weggegaan)
  • Alles op eigen risico

Theo Machielsen (Staatsbosbeheer) heet ook iedereen welkom en geeft aan dat je met vragen gedurende de dag bij hem terecht kunt. Hij wenst ons veel plezier!

Aan de slag! En het blijft maar regenen,regenen, regenen. Lang leve de dikke kleren ….het wordt steeds zwaarder aan mijn lijf.

Noud zaagt bomen langs 70 cm af: “ want dan hoef ik niet heel de tijd te bukken!! En ik word tot op de huid toe nat …stom dat ik geen regenpak heb meegenomen. Gelukkig zijn mijn laarzen waterdicht…..er loopt dat ook wel water in maar geen water uit.

Om 12.15 uur zijn Anouska en haar vriend er weer met koffie, erwtensoep en broodjes. De erwtensoep is gesponsord door Moes!

Rond 13.00 uur stoppen we met zagen en gaan we opruimen en karren laden. Jan de Bie rijdt met de tractor alle karren het land in. Dat is de jaarlijkse taak van Jan. Hij heeft het er maar druk mee!! De grasmat blijft ook niet echt intact . De hoffotograaf (loes de Bie) is ook aanwezig en maakt foto’s van heel het gebeuren.

Om 14.00 is al het hout opgeladen en zijn alle karren vol. Iedereen is weer voorzien van kachelhout.

We sluiten rond 14.15 uur af met koffie. Jan is ondertussen nog steeds bezig om de karren uit het land te rijden en de modder vliegt ons om de oren. Dat mag de pret niet drukken.

En als ik met de keet weg wil rijden breekt het wiel af maar ook dat wordt weer opgelost. Al met al een snoeidag met veel regen en wat andere strubbelingen. Maar we hebben veel gelachen en het was een leuke gezellige dag!

Dank aan fam. Moes voor de erwtensoep
Dank aan fam de Bont voor de catering
Dank aan Theo Machielsen van Staatsbosbeheer voor de hulp
Dank aan iedereen die aanwezig was!Tot volgend jaar….dan neem ik wel een regenjas mee .

Groeten Harrie Biemans

Dag van het Slagenland

vrijdag, augustus 1st, 2014

Op zaterdag 6 september organiseren de ANV Slagenland en ZLTO-afdeling Waalwijk-Geertruidenberg een open dag met diverse activiteiten; Dag van het Slagenland. In het gebied rond de Wendelnesse weg in Sprang-Capelle bent u welkom bij 3 tuinbouwbedrijven (snijhortensia’s, aardbeien en pompoenen), een melkgeiten bedrijf, een vogelkijkwand en petgaten, schapen-drijfdemonstratie en een rondleiding bij de Eendenkooi. Van harte wordt u uitgenodigd om met de fiets deel te nemen aan de puzzeltocht, waarbij u elke activiteit, ongeacht de volgorde, kunt bezoeken. De activiteiten zijn van 10.00 – 16.00 uur te bezoeken.

Vanaf 13.00 uur start De Proeverij en Streekmarkt op Wendelnesseweg Oost 36 te Sprang-Capelle. Op de Streekmarkt treft u diverse streekproducten en –activiteiten aan. Ook een plaatselijke muziekvereniging en een koor laten u meegenieten van hun optreden. Op De Proeverij laat een professionele kok u verstelt staan van zijn lekkernijen; van streekproducten maakt hij diverse gerechten en toetjes. Rond 17.00 uur zal de prijsuitreiking van de puzzeltocht plaatsvinden. Tot 18.00 uur bent u van harte welkom op onze Proeverij en Streekmarkt.

Wilt u graag alles nog even rustig doorlezen? Download dan hier de flyer.

 

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door:
jochemdebonzltoweteringsvosslagenland

bezoek L. v. Nistelrode ANV 11 april

woensdag, mei 21st, 2014

Natuur ontwikkelen en beheren
In de Westelijke Langstraat
De Bodem centraal

Natura 2000, een ontmoeting in de Westelijke Langstraat
In de Westelijke Langstraat ligt een Natura 2000 gebied. De natuur is hier ont-staan op de Brabantse naad: waar klei en zand elkaar ontmoeten kwelt het schone water van diep onder de Kempen omhoog door een van oorsprong veenlaag. Dat heeft voor een bijzonder landschap met internationaal hoog gewaardeerde natuur gezorgd. Door de ontwikkeling van het landgebruik in de afgelopen decennia, is de omgevingskwaliteit van het natuurgebied onvoldoende om te voldoen aan de Europese eisen voor de natuur. Het kwelwater moet beter worden vastgehouden en de bodem moet minder fosfaat afgeven aan het oppervlaktewater.

Agrariërs aan zet
Om die omgevingskwaliteit en de natuur te versterken is rond de bestaande natuurkernen verandering in landgebruik nodig. Na meer dan 10 jaar discussie over de natuuruitbreiding en –ontwikkeling in het gebied, is in 2009 aan de agrarische ondernemers gevraagd of zij de toekomstige nieuwe natuur zouden willen beheren. De boeren hebben daar – onder voorwaarden – belangstelling voor. Zij nemen die ontwikkeling op zich samen met Staatsbosbeheer, eigenaar van het grootste deel van de bestaande natuur. Ondernemers willen op hun eigen en vrijkomende grond nieuwe natuur (doen) ontwikkelen, mits zij dichtbij goede landbouwgrond als compensatie terugkrijgen. Hierbij wordt samengewerkt met particuliere eigenaren, burgers en de gemeente Waalwijk.

Geleidelijk omschakelen
De natuurontwikkeling gebeurt in stappen. Eerst wordt de bodem herontwikkeld waardoor het minder fosfaat afgeeft. Als gaandeweg de bodem samenstelling is aangepast (5 – 10 jaar) kan geleidelijk ook het watersysteem en beheer worden aangepast zodat er meer water kan worden vastgehouden. Tegelijkertijd kunnen de deelnemende boeren hun productie gaandeweg meer buiten het gebied verwerven. Boeren, andere particulieren en Staatsbosbeheer willen gaandeweg samen collectieve beheerplannen maken, die zorgen voor samenhang in beheer en gebruik van het gebied.

Fosfaat hergebruiken
In de natuurontwikkeling is een omslag in denken ontstaan. Waar in het verleden soms een meer dan 50 cm diepe bouwvoor werd afgegraven om schrale grond te hebben voor natuurontwikkeling, komt men daar nu van terug. Vanuit de kringloop economie is het logischer om een schaars wordende grondstof zoals fosfaat uit de bodem terug te winnen en dan elders in de landbouw in te zetten.

De fosfaat terugwin strategie van de Langstraat boeren
De ondernemers in de Langstraat gaan vanaf 2014 op ca. 30 hectare beginnen met fosfaat terugwinnen. Daarvoor verbouwen zij gewassen die intensief en diep wortelen en die als mestgift alleen op maat stikstof en kalium krijgen. Dan is het gewas voor het op te nemen fosfaat geheel afhankelijk van de bodem. Door zijn beworteling gaat de plant op zoek naar fosfaat. Niet de bovengrondse maximale productie staat centraal, maar de hoeveelheid fosfaat die ondergronds wordt vrijgemaakt en met de plant wordt afgevoerd naar buiten het gebied. De ondernemers gaan dus op zoek naar het fosfaat terug winnend vermogen van verschillende gewassen: granen, sommige grassoorten en mogelijk ook luzerne.

Je hebt elkaar nodig
Natuur en landbouw komen naast elkaar te staan, zoals we nu via het Provinciale beleid ‘Brabant Uitnodigend Groen’ bevestigd zien. Dat is wel anders geweest. Ecologie en economie komen samen in de Langstraat, een Green Deal is de vlag. Samenwerken aan het gebied, ieders inbreng en belang respecteren. ‘Als ge gek bent van het spelleke en er mee naar de bakker en bank kunt gaan’, is de ook de boer trots op zijn natuur en zijn koeien worden er beter van.

Namens ANV “Slagenland”
Frans de Bont, voorzitter

 

2e ANV “SLAGENLAND” zaagcursus beginners en gevorderden.

donderdag, januari 23rd, 2014

2e ANV “SLAGENLAND” zaagcursus beginners en gevorderden.

De 2e zaagcursus van de ANV “SLAGENLAND”was dit jaar als 2-daagse cursus georganiseerd op 16 en 17 februari.
Voor deze officiële cursus hadden zich een 12-tal leden aangemeld.

De 1e dag(maandag)
werd ingevuld door een 5-tal “beginners”die om 8.30 uur aanwezig waren in afwachting
van hun cursusleider,naar later bleek dezelfde als de vorige keer, John Schutte van het “Groenhorst College”. Deze kwam rond 9.15 uur opdraven (file). De toon was gezet.
Rond de kachel werd onder het genot van een bakske voor de middag de theorie doorgenomen
met daarbij allerlei demonstratie stukken. Tevens werden voorvallen uit de praktijk besproken. Tijdens deze sessie kwamen een tweetal bobo’s elk afzonderlijk een wit voetje halen en polshoogte nemen over de dag van morgen (gevorderden). Tijdens deze conference werd ons duidelijk(beginners) dat er een gezond spanningsveld bestond tussen John en het
gevorderden team. Dat beloofde wat voor de dag van morgen.
Na de lunch, verzorgd door het ANV, werd de motorkettingzaag in de praktijk gedemonteerd
en weer gemonteerd met enkele verrassende modellen als resultaat. De foutjes blijven je trouwens het beste bij. Met het “groene”boek van het Groenhorst College als huiswerk voor die avond werd de 1e dag rond 16.00 uur afgesloten.

Op de 2e dag (dinsdag)
werd om 9.00 uur aangemeerd (het was regenachtig) aan de Hogevaart in Sprang-Capelle voor de praktijkdag voor beginners (kleine bomen) en gevorderden (laanbomen en grote bomen). Uit voorzorg waren enkele mobiele onderkomens meegenomen om de diverse “streekprodukten met beperkte houdbaarheidsdatum” veilig te stellen (Jan).
Er ontstond commotie over het verschil tussen produktiedatum helm en houdbaarheidsdatum eierkoeken (Sjaak) !!!
Nadat iedereen zich volgens de veiligheidseisen had gekleed werden de motorkettingzagen gecontroleerd op veiligheid en bedrijfseisen. Onder begeleiding van John werden daarna enkele elzenhagen (slagen) gesnoeid. Wat opviel was dat na verloop van tijd ieder op zijn eigen manier zijn energie en spanning probeerde te verkleinen door het kort zagen van het gesnoeide hout. Ook tijdens deze sessie werd duidelijk dat van elkaars fouten het meest geleerd word.
Na alle inspanningen werd de lunch verzorgd door “Broodnodig” van Cora.
Vervolgens werd van lokatie veranderd om de gevorderden (en ook beginners) het toetje van de dag te bezorgen “grote bomen zagen”. De veiligheidseisen werden extra aangescherpt en het technisch inzicht moest worden aangesproken. Dit bleek nog niet zo gemakkelijk. Wederom werd duidelijk dat je van elkaars fouten veel kunt leren. Op deze wijze kreeg de cursus van John veel meerwaarde. De moeilijkheidsgraad werd steeds hoger (lieren, wiggen, inkorten) en de bomen steeds groter, wel 25 mtr hoog en 70 cm doorsnee.
Na het vellen van de laatste ‘reus’ door de voorzitter en John werd de dag aan het begin van
‘het laarzenpad’ toch droog afgesloten met het opruimen en inladen van de materialen van het Groenhorst College.
De voorzitter bedankte vervolgens John en de cursisten voor hun inzet en repte nog over een mogelijk vervolg in de toekomst. Hierna leek de penningmeester de behaalde ‘certificaten’ uit te reiken maar de enveloppen hadden een geheel andere inhoud!

 

 

Snoeidag 2012

maandag, april 23rd, 2012

Een uitgebreide fotoreportage vindt u hier.

Snoeidag 2011

dinsdag, maart 22nd, 2011

Een uitgebreide fotoreportage vindt u hier.

Snoeidag 2011

Zaterdag 22 januari was het weer de gebruikelijke snoeidag. De voorzitter van Slagenland Frans de Bont nodigde ons uit om mee te snoeien. We reisde vanuit het rivierengebied af naar de Spoordonklaan in Sprang-Capelle. Vanuit de verte werd door de auto’s/traktoren met aanhangers al snel duidelijk waar we werden verwacht. Na een warme kop koffie en een lekker broodje worst, werden we welkom geheten door Frans. Zijn verhaal was duidelijk: kwaliteit gaat voor kwantiteit en denk aan eigen veiligheid. Gezelligheid gaat boven alles!

Namens Staats Bos Beheer was Theo Machielsen aanwezig die ons vertelde wat de bedoeling was. De elzen afzagen op 40 cm hoogte. Het dikke hout eruit zagen en apart leggen. Het overig hout terug op de plek waar het vandaan kwam, zodat er een hout wal ontstond.

Zagen en snoeischaren werden tevoorschijn gehaald en het feest kon beginnen. Omdat het super weer was ging al snel de eerste jas uit. Frans hielp met de overhangende takken en hielp de beginnelingen met zagen.  Af en toe werd er gegild zodat er bijna niemand werd geraakt door een omlaag komende els. Het was een gezellige boel.

Om precies 12 uur verscheen De Bont Catering. Onze kokkin had overheerlijke erwtensoep gemaakt. Toen de schaftkeet vol zat werd de erwtensoep en de bolletjes met worst/kaas uitgedeeld. Alle uitgehongerde lichamen lieten het zich goed smaken. Er werd gezellig gekletst en gelachen, totdat de schaftkeet begon te schudden. Het was weer tijd om aan de gang te gaan. Vanuit een warme schaftkeet met overvolle magen werd er een moeizame start gemaakt, maar na een tijdje vielen de elzen weer met bosjes naar beneden. De elzen werden snel ontdaan van de takken en in stukken gezaagd.

Rond half twee verscheen de eerste tracktor met aanhanger in het land om de elzen op te laaien. Alle aanhangers werden volgepakt met hout. Hoe we het uitgemikt hadden weet ik niet, maar we hadden precies genoeg voor iedereen. Toen alle aanhangers van het land waren, was er nog tijd voor een lekker bakje koffie en een sterk verhaal.

De snoeidag 2011 zal als een gezellige dag met super mooi weer de boeken ingaan. Vele van de aanwezige kunnen  in de winter van 2011/2012 er warmpjes bij zitten. Onze complimenten gaan uit naar de catering die deze dag tot een succes heeft gemaakt.

Tot slot: Iedereen tot volgend jaar!

Groet,

Jan Dirk Berends

 

Agrarische Natuur Vereniging Slagenland agenda

donderdag, mei 6th, 2010

Vrijdag 1 en zaterdag 2 juli vind de jaarlijkse dag van het Slagenland plaats voor meer informatie over deze dag klikt u hier.

Snoeidag junuari 2010

donderdag, maart 11th, 2010

Een uitgebreide fotoreportage vindt u hier.

Zaterdag 23 Januari was het weer zover. Langs de  Spoorbaanweg te Sprang-Capelle steeg de aanhangerdichtheid tegen 10 uur s’ochtends naar een hoogtepunt. Op een of andere manier  zorgen die houtkachels er toch ook voor dat er meer mensen gemotiveerd zijn om een dagje te komen snoeien.

Het was een natte week geweest en de schaftkeet stond dan ook zowat tot zijn assen in de bagger. De pret in de keet leed hier echter geenszins onder. Het zat al lekker vol. Om een maximum aan zitplaatsen te creëren waren er rondom tegen de wanden balen stro geparkeerd. Catering De Bont was al in aantocht met koffie, thee en andere versnaperingen in de vorm van worstenbroodjes.

Ondanks al het lekkers, sterke verhalen en andere sfeerverhogende praktijken was het op een bepaald moment niet meer mogelijk de aanvang van het echte werk uit te stellen. Frans de Bont nam het woord. Bij staatsbosbeheer hadden er wat veranderingen plaats gevonden. Jos Palsmans had zijn beheer gebied met Theo Machielsen verruild. Zodoende was er een nieuw gezicht aan het SBB- firmament. Uiteraard werden we van harte welkom geheten en veel plezier gewenst, waarbij Frans zoals elk jaar de gevleugelde woorden sprak:” Kwaliteit gaat boven kwantiteit.” Zoals we Frans allemaal kennen, gaat het in dit geval natuurlijk niet over het afgeleverde werk, maar over de gezelligheid en het plezier wat we met elkaar hebben tijdens zo’n dagje zagen en sleuren aan boomstammen.

Uiteindelijk gingen we dan toch van start. Gewapend met beugelzagen en uit de kluiten gewassen snoeischaren togen we het weiland in en al snel legde de ene na de andere els het loodje. De stammen werden snel en vakkundig van alle takken ontdaan en de stammen in handzame lengtes gezaagd, zodat ze in de aanhangwagens pasten die aan de weg al stonden te wachten.

De takken werden teruggegooid waar de elzen stonden, zodat daar meteen al weer een natuurlijke afscheiding ontstond. Geldgebrek noopt SBB om hiervoor te kiezen.

Door al die omvallende bomen is het natuurlijk wel oppassen geblazen. Over het algemeen gaat het wel goed. We hadden echter Laurens in ons midden. Op een of andere manier had hij een soort magnetische aantrekkingskracht op die bomen. Waar hij ook ging staan, de bomen vielen altijd in zijn richting. Hij heeft dan ook een aantal keer een sprong moeten maken om het vege lijf in veiligheid te brengen. Gelukkig heeft hij  de hele dag zonder ongelukken vol kunnen maken. Frans bewoog zich als een ware gastheer tussen al dit feestgedruis door, probeerde het iedereen naar de zin te maken. Bovendien zorgde hij ervoor dat het iedereen, vooral de nieuwe hakkers onder ons, duidelijk werd wat het Agrarische Natuur Vereniging “Slagenland” is en inhoud.

En toen was het lunchtijd. Hiervoor arriveerde wederom Catering De Bont, gewapend met een teil vol erwtensoep en karrenvracht broodjes en krentenbollen. In een tijd van niets was iedereen stil en zat heerlijk te smullen van alle het lekkers wat Anja ons te bieden had. Even niet zweten, even geen sterke verhalen, even bijkomen, even genieten van een erwtensoep die zo gevuld is, dat er geen erwt meer bij paste.

Iedereen zat nokkie, nokkie, daar had Anja wel voor gezorgd: “Vooruit neem nog wat erwtensoep of een broodje”. Vervolgens zat je weer op je knieën te zagen. Terwijl je spijsvertering eigenlijk alle energie nodig had om een en ander te verwerken. Ik denk niet dat ik alleen voor mezelf spreek als ik toegeef dat het tempo na lunch toch wat inzakte.

Tegen de tijd dat we een uur verder waren, werden er voor aan straat aanhangwagens losgekoppeld en door de ruim voorradige tractoren het weiland op gereden. Als je met een personenauto het weiland opgereden zou zijn, zou je niet verder zijn gekomen als maximaal de lengte van de auto. Die tractoren waren dus uiterst behulpzaam om al die boomstammen af te kunnen voeren. Als zo’n aanhanger dan vol was, zakte deze meestal tot zijn assen in het land en op de terugweg leek het wel dat het land werd geëgaliseerd door de aanhanger.

Na 4 uurtjes hakken, zagen, snoeien, sjouwen en sterke verhalen vertellen, ging iedereen met een moe en voldaan gevoel naar huis, gevolgd door een afgeladen, zo niet zwaar overladen aanhangwagen. Behalve… Laurens. Nadat hij de hele dag had moeten rennen voor zijn leven om al die bomen te ontwijken, arriveerde zijn aanhanger te laat!

Volgend jaar zijn we weer van de partij. Op 1 voorwaarde: dat Anja de inwendige mens weer komt versterken.

Jan van Wijlen