Nieuwsbrief Maart 2017

 

1. Voorwoord van de voorzitter

Via deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over de ontwikkelingen binnen onze vereniging en op het gebied van agrarisch natuurbeheer. Tevens vragen we aandacht voor de komende Algemene Ledenvergadering, het weidevogelbeheer en de samenwerking met Het Halve Zolenfestival.
Binnenkort ontvangt u de uitnodiging voor de ledenvergadering. Deze houden we op dinsdagavond 4 april, bij Camping Hoeve De Bonte Kraai, in Raamsdonk. Noteer alvast de datum. Aan de orde komen o.a. Agrobosbouw en verbreding van de landbouw.
Het bestuur is in gesprek met de het nieuwe projectteam over de realisatie van het natuurgebied Westelijke Langstraat. Er liggen kansen voor deelname door agrariërs/grondeigenaren. Uw ANV zoekt hierbij een actieve rol.
Eerst blikken we terug op de zeer geslaagde snoeidag. Deelnemers, hartelijk dank! U heeft in de lokale kranten kunnen lezen hoe onze gezamenlijke inzet gewaardeerd wordt.

 

2. Snoeidag 28-01-2017

In BN de Stem stond een mooi verhaal over de snoeidag van 2016. Dit als aankondiging voor de snoeidag van dit jaar. Het beloofde een mooie dag te worden! En dat werd het ook, ongeveer 7 graden, lekker weer en de grond is bevroren, met droge sloten.

 

Frans heet ons welkom. Een speciaal woord van welkom voor Theo Machielsen van Staatsbosbeheer. Theo geeft ons nog extra uitleg over het zagen en knippen en vertelt waar de takken moeten liggen. Hij wijst erop dat er deze week nog een man verongelukt is tijdens het bomen zagen. Daar wij als ANV-vereniging alles met de hand doen (niet elektrisch) mag deze dag toch doorgaan. Theo zal ook heel de dag aanwezig zijn.

We beginnen met koffie en worstenbrood, gehaald door Noud, daar Anoeska, onze vaste hulp voor de catering, helaas deze keer niet kan helpen, daar ze in de lappenmand zit. We zijn ongeveer met 30 mensen, vanuit Drunen tot en met Oosterhout. We gaan heel voortvarend te werk met zagen en knippen. De zagen zijn van Staatsbosbeheer en zijn wel erg bot! Er wordt een flink stuk heg platgelegd. Om ongeveer 12.30 uur gaan we aan de soep met broodjes. Na het eten gaan we de karren laden. Deze worden steeds groter en voller. Er is haast geen werk voor Jan de Bie want de auto’s rijden zo over het land, met volle karren.

We drinken nog koffie en gaan rond 14.30 uur naar huis. Wanneer we afsluiten zegt iedereen: “tot volgend jaar”. Een teken dat het opnieuw goed bevallen is!

De Pipowagen breng ik terug naar Frank de Bont, die hebben we dit jaar niet nodig gehad. We willen de familie Moes en de familie de Bont hartelijk bedanken voor de catering. En familie de Bie, bedankt voor de verzorging van deze mooie dag.

Tot volgend jaar! Harrie Biemans

 

3. Collectief ANB West-Brabant.

Vanaf 2016 spelen collectieven in de vorm van groepen van boeren en andere agrarische grondgebruikers een belangrijke rol in het nieuwe subsidiestelsel: zij zijn eindbegunstigde (en daarmee eindverantwoordelijk) voor de subsidie agrarisch natuur- en landschapsbeheer. De uitvoering van het ANLb wordt door het gebied georganiseerd, waardoor er meer samenhang in beheer komt en daarmee wordt de beheerkwaliteit en de ecologische kwaliteit in het gebied verbeterd.
ANV Slagenland is medeoprichter van Collectief ANB West-Brabant. Alle zes ANV’s hebben een bestuurder voorgedragen. Namens ANV Slagenland heeft Fons Biemans zitting in het bestuur van het Collectief. Voor deelnemers is Meeuwis Millenaar als gebiedscoördinator het aanspreekpunt.

De drie Brabantse Collectieven hebben samen een website, zie www.anbbrabant.nl
Op deze website zijn er Brabant brede pagina’s en ook pagina’s specifiek voor alleen ons Collectief. De website is afgelopen zomer vernieuwd (met dank aan Fons Biemans!) en beter afgestemd op de deelnemers van agrarisch natuurbeheer. Zo bevat de site informatie over: – actueel nieuws – het proces van het afsluiten van beheercontracten – alle mogelijke pakketten en bijbehorende vergoedingen Ook bevat de site de mogelijkheid dat (potentiële) deelnemers vragen kunnen stellen voor informatie of aan kunnen geven belangstelling te hebben voor deelname aan agrarisch natuurbeheer. Voor deelnemers is deze website interessant en wij bevelen hen aan regelmatig op de site te kijken
Meer informatie is te vinden op: www.anbbrabant.nl.

 

4. Wie helpt mee met de presentatie van onze ANV bij het Halve Zolen Festival?

Op zondag 25 juni 2017 wordt het eerste Festival georganiseerd. Er wordt een route uitgezet van ca. 7 km: Vrouwkensvaartsestraat – Halvezolenpad, Wielstraat, via Benedenkerkstraat en ’t Vaartje. Langs de route worden activiteiten georganiseerd, o.a. bij deelnemende agrariërs rond de boerderij (bij regen binnen) en diverse locaties in de natuur (o.a. met een groot podium in de Veste). Daar kunnen de deelnemers (dans- muziek- kunst- en theatergroepen) zich presenteren.
Heeft u een passende locatie, direct aan de route, en wilt u meedoen? Bel dan met René de Bont (06 2358 6485). We zijn samen met Den Bolder al in gesprek met Marian en Sjaak de Bont, van de Langedam en met Jos van Genugten.
Informatie volgt, o.a. via www.halvezolenfestival.nl

 

5. Vrijwillig weidevogelbeheer.

Ieder jaar gaan wij, inmiddels met 25 vrijwilligers, eind maart de polders in om nesten van weidevogels te beschermen. Met onze werkgroep hebben we goede contacten met de boeren en samen zorgen we ervoor dat de weidevogelnesten beschermd worden. Wij sporen de nesten op, markeren ze en informeren de boeren hierover. Vervolgens sparen zij tijdens werkzaamheden, vaak met onze hulp, de legsels.
Het is naast een nuttige, ook een gezellige bezigheid. De inspanningen worden beloond als het lukt om de nesten te vinden en wanneer mede dankzij ons werk de prachtige weidevogelkuikens hun eerste, onzekere pasjes maken.
In 2016 hebben we met 3 loopgroepen 127 nesten gevonden waarvan 35 in de Overdiepse polder, 9 aan ‘t Vaartje in Waspik, aan de Kloppersteeg in Waspik-boven 21 en in de Willemspolder in Oosterhout 62.
In de Overdiepse polder was dit een verrassing, omdat er tijdens de herinrichting van de polder geen weidevogels te vinden waren, maar vorig jaar waren er weer veel kieviten die de polder opnieuw gevonden hadden.
Vanaf 21 maart a.s. gaan wij iedere dinsdagmiddag weer het veld in. Als u belangstelling heeft om hieraan deel te nemen, neem dan contact op met noudvdvorst@home.nl.
Wij zien weer uit naar een mooi voorjaar, met veel weidevogels

 

6. Even voorstellen: onze gebiedscoördinator Meeuwis Millenaar

Ik heb een melkveebedrijf in het Land van Altena, net over de pont naar Dussen, met veel aandacht voor natuur. Ik vind het belangrijk in een mooi en rijk landschap te wonen. Koeien beweiden en boerenlandvogels horen daar voor mij bij. Als telg van een boerenfamilie die stamt uit 1420 weet ik niet beter. Voor mij is er geen heerlijker moment dan het voorjaar. Koeien naar buiten, de terugkeer van de boerenzwaluw, het eerste nest op het land. Het zorgt voor dat ultieme lentegevoel. We werken al sinds 2000 samen met de weidevogelgroepen in ons gebied. We melken 70 melkkoeien in een stal met veel aandacht voor koecomfort. In de stal hebben we ieder jaar 15 boerenzwaluwnesten met buiten een modderpoel om nesten te maken. 15 ha van ons bedrijf is ingericht voor akkervogels met name voor kieviten, veldleeuweriken en patrijzen. Het omgaan met boerenlandvogels hoort bij ons bedrijf. In 2017 starten we met een vogelakker, speciaal voor de veldleeuwerik. Het aandeel kruidenrijk grasland neemt ieder jaar toe. Plas-dras wordt bij ons op de Brabantse klei gebruikt door de kievit. www.twitter.com/m_millenaar

Samen met ANV Slagenland kijk ik graag naar mogelijkheden in het gebied.
Het voorjaar is in aantocht en we zien al verschillende weidevogels terug. Vanuit ANV Slagenland zijn er financiële mogelijkheden om u te ondersteunen als agrariër bij de bescherming van deze vogels.

Er zijn 2 regelingen mogelijk:

  • Rustzone regeling voor Wulp, Tureluur of Grutt
  • Kansen voor de kievit

Beide regelingen zijn als bijlage toegevoegd. Voor vragen hierover ben ik bereikbaar op mijn mailadres: meeuwis.millenaar@telfort.nl of tel. 06 234 60 533