Home

Het Slagenlandschap is een “Groene Parel” in de Langstraat, liggend op de overgang van zand naar klei, die de “Naad van Brabant” wordt genoemd. Kenmerkend aan het Slagenlandschap zijn de lange, smalle percelen omzoomd met elzenheggen. Dit cultuurlandschap is van monumentale waarde en is daarom opgenomen als “Belvedère gebied” in de Nota Belvedère (1999).
Delen van de Langstraat zijn onttrokken aan de landbouw en in beheer bij Staatsbosbeheer, als natuurgebied. Andere delen van de Langstraat staan, zoals de meeste gebieden in Nederland, onder invloed van allerlei economische en maatschappelijke ontwikkelingen.

.

Door de bijzondere kwaliteit en samenstelling van het kwelwater dat hier op “de Naad” uit de grond treedt en de verschillende bodemtypen die hier bij elkaar komen, is hier een zeer bijzondere plantengroei aanwezig.

Hierdoor is ook een rijk vogel- en dierenleven ontstaan.


Het werkgebied van ANV Slagenland.