Bestuurslid gezocht

Harrie Biemans heeft aangegeven dat hij na zo’n acht jaar bestuurslidmaatschap, zich niet herkiesbaar stelt in de jaarvergadering van oktober 2021. Het bestuur vindt het ontzettend jammer dat we zijn kennis en ervaring gaan missen. Gelukkig heeft Harrie al toegezegd om de ANV en het voedselbos actief te blijven ondersteunen.

Dit betekent wel dat het bestuur nu al op zoek is naar een opvolger. Hierbij gaat, gezien de samenstelling van het bestuur, de voorkeur uit naar een (praktiserend) agrariër. Heeft u interesse, neemt u dan contact op met Ria Boons of Marianne Hoefnagel (e-mail m.hoefnagel@planet.nl).

Comments are closed.