Nieuwsbrief augustus 2012

Secretariaat ANV
Leeuwerick 59
5165 KW Waspik
www.slagenland.nl

Augustus 2012
Nieuwsbrief

1.         Van de Voorzitter

In april en juni hebben wij overleg gehad met Staatsbosbeheer over de invulling van de westelijke langstraat. W. Dijkman van CLM heeft dit project weer opgepakt na nieuwe studies van de provincie Noord-Brabant. Bijgaand zenden wij u een ontvangen verslag van de bijeenkomst in april jl.

 

Op 6 juli jl hebben wij een heerlijke barbecue georganiseerd waarbij 20 leden van onze vereniging aanwezig waren. Voor deze barbecue werden wij gastvrij ontvangen bij de familie Hoefnagel en we konden heerlijk buiten genieten het weer werkte goed mee.

 

Op 22 september as hebben wij een excursie gepland waarvoor u eind deze maand een uitnodiging ontvangt.

2.         Staatsbosbeheer

Net zo als vorig jaar heeft de ANV Slagenland ook weer ingeschreven om 15 hectare in de Dulleart  te maaien en in de dammen te leggen.  Ook dit jaar is de inschrijving wederom aan ons toegekend.

Zo blijkt dat ook Staatsbosbeheer tevreden was met onze werkwijze van vorig jaar.

Wij proberen dan ook dezelfde werkwijze aan te houden als vorig jaar,  we zijn ook van plan om met dezelfde mensen en de daarbij behorende machines het karwei te klaren. Mocht er nu iemand denken betere en/ of lichtere machines ter beschikking te hebben dan horen wij dat graag om het werk tot een nog beter resultaat te brengen.

Nu hopen dat de zomer ons een handje wil helpen met een langere tijd goed zonnig weer.

 

Frank de Bont

 

3.         Boerenzwaluw

ANV Slagenland heeft in 2011 het initiatief opgepakt om een project op te zetten voor de boerenzwaluw. De boerenzwaluw staat op de rode lijst van bedreigde vogels, daarom willen wij meer mogelijkheden scheppen voor het bouwen van nestruimte. Hiervoor hebben wij overleg gehad met Brabants Landschap en Vogelbescherming Nederland om ons te adviseren hoe we dit het beste konden aanpakken. De boerenzwaluw broedt het liefst in rundvee- of paardenstallen op boerenerven, omdat in deze stallen de temperatuur voor de zwaluw aangenamer is en vee brengt voedsel in de vorm van insecten zoals muggen en vliegen mee.

Van onze vereniging hebben zich 11 leden aangemeld om aan dit project deel te nemen. De voorwaarden hiervoor waren, dat de zwaluwen 24 uur per dag de stal of schuur ongehinderd binnen kunnen vliegen en dat er veilige nestplekken zijn dus waar geen katten bij kunnen komen. Hiernaast is het van belang dat er in de directe omgeving een modderige plaats is waar zwaluwen hun specie kunnen halen die ze nodig hebben voor het bouwen van hun nesten. Maar als er dan onvoldoende insecten in de omgeving zijn zal de zwaluw daar toch geen nest gaan bouwen. Per broedseizoen vangt een paartje boerenzwaluwen een miljoen insecten.

Bij onze deelnemende leden in Sprang-Capelle, Waspik en Raamsdonk hebben dit jaar 37 paartjes hun nest gebouwd en hun jonge boerenzwaluwen uitgebroed. Het is schitterend om te zien hoe deze vogels met hoge snelheden van en naar hun nesten vliegen. Aan SOVON Vogelonderzoek Nederland broedvogelmonitoring hebben wij doorgegeven dat op deze locaties 30 paartjes 2 maal een nest uitgebroed hebben en 7 paartjes 1 maal.

In 2013 gaan wij met dit project verder en hiervoor zullen we meer locaties zoeken bij onze leden.

Bovenstaande foto is gemaakt in de stal van de familie Biemans, Waspikseweg 27. Bij deze boerderij staat een informatiebord betreffende de boerenzwaluw.