Over ons

Graag stellen wij de Agrarische Natuurvereniging voor

In de Binnenbijster vervult ANV Slagenland een voortrekkersrol bij de ontwikkeling van het Voedselbos Waspik 

Onze vereniging is in 2004 opgericht ter bevordering van het agrarische natuurbeheer in de gemeenten Waalwijk, Geertruidenberg en delen van Dongen en Oosterhout. Vanaf het begin zijn ook burgers vertegenwoordigd in het bestuur. Samenwerken en kennisdelen staat centraal, (verbrede) agrarische bedrijven zijn onderdeel van ons prachtige landschap. Zo gaan we samen op excursie. Afgelopen jaren zijn bezoeken gebracht aan agrarische natuurbeheerders in de Biesbosch en bij Goirle en aan landgoederen in Bergen op Zoom en Dinteloord. En bij de ledenvergadering worden we bijgepraat over de ontwikkeling van de natuur in het hele gebied en ook op en rond de bedrijven.

Onze verenging werkt nauw samen met andere betrokkenen in de regio, zoals het waterschap Brabantse Delta, Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie, gemeente Waalwijk, gemeente Geertruidenberg en Provincie Noord-Brabant, maar ook Alterra en het Landbouw Economisch Instituut als onderzoek- en kenniscentra. Uiteraard onderhouden wij ook contact met collega ANV’s en het Collectief West-Brabant.

Slagenland is een bijzonder gebied

Het Slagenlandschap is een “Groene Parel” in de Westelijke Langstraat, liggend op de overgang van zand naar klei, die vanwege de kwel de “Naad van Brabant” wordt genoemd. Kenmerkend aan het Slagenlandschap zijn de lange, smalle percelen, omzoomd met elzenheggen. De ANV ondersteunt agrariërs en particuliere eigenaren om zelf natuur te ontwikkelen. De agrarische leden hebben ook bedrijven in de kleipolders en op de in het zuiden gelegen zandgronden. Hier zetten we in op randen- en weidevogelbeheer. Zo is tussen Waspik en Raamsdonk met ondersteuning van de ANV een nieuw leefgebied voor vogels in een open akkerlandschap ontwikkeld.

Lid worden

Geïnteresseerde agrariërs en bewoners van ons werkgebied kunnen lid worden van ANV Slagenland. Via onderstaande link kunt u zich inschrijven. Wij verwelkomen u graag!

Flyer ANV Slagenland en Inschrijfformulier